Saltar al contenido

Fundació - Transparència

La fundació té per objecte orientar les habilitats i estimular els esforços conjunts de la joventut, amb el propòsit d’impulsar el benestar econòmic, social i cultural de la comunitat, mitjançant quatre àrees d’actuació: Formació, Promoció econòmica, Social i internacional.

El Patronat està format per un mínim de cinc (5) persones i un màxim de set (7) persones. L’elecció dels patrons es fa d’acord amb els darrers cinc/set Presidents de la Federació Catalana de Joves Cambres, inclòs el President actual. En cas de renúncia d’un d’ells entrarà a formar part del Patronat el President de la Federació Catalana de Joves Cambres de l’any anterior. És condició indispensable per ser membre del Patronat de la Fundació ser membre de ple dret d’una de les Joves Cambres de Catalunya.

El Patronat escollirà lliurement els beneficiaris de la Fundació d’acord amb criteris d’imparcialitat i discriminació entre totes aquelles persones físiques i jurídiques vinculades amb l’àmbit d’actuació de la Fundació, sense que existeixin beneficiaris concrets ni determinats, individualment o col·lectivament, que estiguin legitimats per exigir els beneficis que se’n derivin. L’elecció dels beneficiaris serà efectuada entre les persones que es trobin en les circumstàncies següents: formar part del sector atès per la Fundació, demanar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir o que compleixin els requisits específics que, complementàriament pugui acordar.

El nostre butlletí

Coneix totes les notícies i novetats de la JCI Catalunya a només un clic. 

© Copyright 2020 Reserved by Templately